تعداد مقالات: 385
376. مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

علی عمرانی پور؛ محسن نیازی؛ سیما خزائیان


377. بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7 – 12 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

ایمان قلندریان؛ زهرا یونسی


378. بررسی کارایی روش‌های بهینه‌سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

مریم صادقیان؛ اکرم حسینی


379. تبیین فرآیند ادغام روستاها در شهرهای اقلیم گرم و خشک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ رضا اکبری


380. عنوان: کاربست مفهوم فضاهای تنفسگاهی در محلات شهری با تأکید بر مولفه زیست محیطی، (مطالعه موردی مقایسه تطبیقی محله بلاغی و جانبازان قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

سیدمحمدرضا خطیبی؛ رعنا شیر محمدیان زاده


381. بررسی مهارت‌های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر نمونه موردی: گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

سید مسلم سیدالحسینی؛ الهام ثناگر دربانی


382. بررسی تاثیر مولفه های کاربردی موثر در طراحی پنجره کلاسهای دروس عملی با تاکید بر استفاده بهینه از بازتابش نور روز در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

ساراالسادات کارگر؛ مهناز محمودی زرندی؛ مهدی خاک زند


383. تأثیر هجوم مغولان بر مفهوم و ساختار شهر ایرانی در روزگار ایلخانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محمد حسن خادم زاده؛ شهاب الدین تصدیقی


384. سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسه‌ی بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌های استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

شیرین گوران؛ منوچهر فروتن؛ امید دژدار


385. تبیین جایگاه تکنیک‌های استعاره و قیاس در فرایند طراحی معماری: از فهم تا حل مسئله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.44857.11492

مریم نوری؛ شادی عزیزی