بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده

ارتقاء امنیت محیطی مجتمع‌های تجاری، به دلیل ایجاد آسایش، آرامش و اطمینان از حضور در یک محل امن، موجب جذابیت محل و استقبال مردم در استفاده از محیط تجاری می گردد. با طراحی محیطی مناسب می­توان حداکثر بهره را با افزایش امنیت این­گونه مجتمع­ها برده و زمینۀ فعالیت بهینۀ افراد در این محیط­ها را فراهم نمود. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که شاخص­های طراحی محیطی در کاهش وقوع جرم در مجتمع­های تجاری شهر یزد تا چه اندازه می­تواند تأثیر داشته باشند. روش بررسی در این پژوهش  توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمع آوری داده­ها به صورت پیمایشی است. تعداد 31 متغیر  مورد تحلیل قرار گرفته که در 4 شاخص دسته­بندی شده است. درنهایت نتیجه‌گیری پژوهش نشان­دهندۀ این موضوع می­باشد که مجتمع‌های تجاری شهر یزد از لحاظ شاخص­های امنیتی و رفاهی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته­اند که در نهایت با ارائه راه­حل­هایی جهت ارتقاء امنیت، رفاه و آسایش آنها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها