بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش معماری پایدار دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 استادیار معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری پایدار.

چکیده

در این مقاله راهکاری نوین برای ارتقاء کیفیت گرمایشی دیوارهای بدون بازشو در جبهه­های آفتابگیر و مجاور آن ارائه می­شود. در زمستان چنانچه یکی از جبهه­های آفتابگیر به دلایلی مانند باد نامطلوب قابلیت ایجاد سطوح شیشه­خور را نداشته باشد، گرمایش طبیعی بنا مختل خواهد شد، بنابراین نیاز است تا راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت گرمایشی دیوارهای بدون بازشوی سه جبهه ارائه شود. در روش پیشنهادی به بررسی سامانه­های جذب مستقیم، غیرمستقیم و دیوار ترومب پرداخته می‌شود و با استفاده از قابلیت­های دیوار ترومب آبی و جرم حرارتی دیوار سنگی، سامانه­ای با قابلیت توسعه، با لوله­های آب گرم طراحی می­شود. در نتایج آزمایش‌های عملی، گرمایش مازاد دیوار ترومب در دیوارسنگی برای شب ذخیره شده و بازده گرمایشی مناسب­تری به دست می‌آید، عیوب گرمایشی دیوار ترومب آبی رفع شده و هدر رفت حرارتی به حداقل رسیده، به نحوی که دیوار سنگی را از فضای حائل باد به منبع گرمایشی مؤثری تبدیل کرده‌است.

کلیدواژه‌ها