طراحی معماری با رویکرد بهره‌گیری از روشنایی ‌طبیعی رویکردی در طراحی کتابخانه برای شهر تهران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری دانشگاه تهران،تهران،ایران.

2 استاد معماری دانشگاه تهران، تهران،ایران.

چکیده

امروزه یکی از اساسی­ترین مسائل زندگی بشر، مصرف بی­رویه انرژی است. حدود 40% انرژی مورد استفاده بشر، در ساختمان­ها مصرف‌ می­شود. بنابراین ساختمان‌ها، بزرگ‌ترین تهدید، برای منابع انرژی هستند. بهره­گیری از نور روز در طراحی ساختمان، راه­حلی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. برای بیان ضرورت پرداختن به موضوع این پژوهش،‌می ­توان به اهمیت تأثیر کیفیت روشنایی در ارتقاءکارایی مطالعه و ناکارآمدی ساختمانهای کشور در حوزه­ی طراحی مطلوب روشنایی اشاره نمود. در این مقاله با بررسی روش‌های طراحی روشنایی در حوزه‌های موقعیت ساختمان در سایت، حجم ساختمان، راه‌های ورود نور به آن و سیستم‌های ارتقا دهندۀ کیفیت نور روز، الگویی برای طراحی روشنایی کتابخانه ارائه شده است. این الگو در صدد دستیابی به حداکثر برخورداری از نور طبیعی است. در این راستا برای افزایش طول زمان استفاده از نور روز، نوعی سیستم روشنایی هماهنگ با مسیر گردش خورشید در بام سالن مطالعات طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها