دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-102 
6. محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

صفحه 59-72

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض


8. مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران

صفحه 83-90

خسرو دانشجو؛ سید مجتبی میرحسینی؛ محمدجواد مهدوی نژاد