دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1395، صفحه 1-110 
7. الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون

صفحه 75-84

رضا نقدبیشی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ حامد کامل نیا