دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-108 
3. طراحی پارک پایدار در دره ی وردیج شهر تهران

صفحه 27-38

مینا امانی؛ دکتر حسنعلی لقایی؛ دکتر فریده عتابی؛ مهندس حسین موسوی فاطمی


5. ابنیه خشتی مقاوم در برابر زلزله

صفحه 53-62

دکتر شوکا خوشبخت بهرمانی؛ دکتر منصور سپهری مقدم


7. رتبه بندی عوامل هویت بخش بافت تاریخی شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک های (AHP و Topsiss)

صفحه 75-84

دکتر حمید رضا عامری سیاهویی؛ مریم بیرانوندزاده؛ ابراهیم رستم گورانی