دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 1-112 
4. نگرشی جامعه شناسانه بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان

صفحه 49-62

مهرداد نوابخش؛ محمد شیرازی؛ قربانعلی آقااحمدی


5. تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران

صفحه 63-76

ابوالفضل مشکینی؛ فریاد پرهیز؛ حافظ مهدنژاد؛ علیرضا غلامی؛ اکرم تفکری


6. تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران

صفحه 77-88

سهیل میری نژاد؛ نفیسه سلجی؛ نسیم شهلا؛ شبنم شکوری پرتوی؛ سید مجتبی میرفردوس