دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، بهار 1393، صفحه 1-98 
3. معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت

صفحه 25-34

سیامک پناهی؛ رحیم هاشم پور؛ سید غلامرضا اسلامی


5. ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی

صفحه 45-54

لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری؛ ساناز خورشیدیان احمر