بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول

سید امیر سعید محمودی؛ مجید منصورپور

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 5-15

چکیده
  امروزه محلات مسکونی به عنوان محیط­های بی روح که ساکنین آنها تمایلی به ارتباط با یکدیگر ندارند مطرح می­باشد. افزایش جمعیت، تنوعات اجتماعی و فرهنگی، و عدم پیروی از الگوهای محله­های سنتی گذشته در طراحی، ضرورت انجام چنین پژوهش­های در مورد تعاملات اجتماعی را تایید می­نماید. هدف پژوهش شناخت جایگاه عوامل کالبدی در کنار سایر مؤلفه­های ...  بیشتر

جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول)

محمدجواد مهدوی نژاد؛ مجید منصورپور؛ مصطفی مسعودی نژاد

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 61-74

چکیده
  خانه‌‌‌‌های دوران قاجار در شهر دزفول، نمونه‌ای ارزشمند از معماری معاصر ایران به شمار می آیند که به خوبی توانسته‌اند با شرایط خاص اقلیمی خوزستان هماهنگ شوند. هدف از این پژوهش شناسایی الگوی مسکن قاجاری دزفول و چگونگی تاثیرپذیری آن از اقلیم، به عنوان عنصر هدایت کننده فرایند طراحی معماری است. از این رو با بررسی یازده نمونه از خانه­های ...  بیشتر