شهرسازی
بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7 - 12 سال

ایمان قلندریان؛ زهرا یونسی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15713

چکیده
  فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربه‌فردی دارند. ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و پرورش خلاقیت مؤثر باشد. نقاشی کردن راهی برای ابراز توانایی و خلاقیتِ کودکان است. هدف این پژوهش، مطالعة تأثیرگذارترین شاخص‌ها بر ایجاد فضای شهری دوستدار کودک بر مبنای ...  بیشتر