معماری
خوانش مؤلفه‌های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی‌های رضا)

ریحانه خرمی روز؛ محمد منصور فلامکی؛ ویدا نوروز برازجانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14218

چکیده
  جنسیت به‌عنوان مقوله­ای اجتماعی و متأثر از فرهنگ جامعه و متغیر در طول زمان، با واژه جنس که به مسائل زیست­شناختی و تفاوت­های فیزیکی اشاره می‌نماید متفاوت است. این مقاله در­صدد بررسی ارتباط جنسیت و فضا بوده و با تبیین مؤلفه‌های برگرفته از جنسیت و تحلیل آنان در مراکز خرید، در پی رسیدن به تعادل جنسیتی در فضا است. نتایج مشخص می‌نماید ...  بیشتر