معماری
شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد

عبداله بقائی دائمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسین معز؛ پیام بهرامی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 63-80

چکیده
  رفتارشناسی باد در اطراف ساختمان‌های بلند به‌عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در طراحی معماری و طراحی سازه شناخته می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تکنیک‌های آئرودینامیکی و بهینه‌سازی فرم در ساختمان‌های بلند برای کاهش نیروی پسا بود.برای شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تونل باد از نرم‌افزار Autodesk Flow Design 2014 بهره‌گیری شد. این ...  بیشتر