معماری
بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر کارایی انرژی پنجره‌های دوجداره در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: جبهه جنوبی ساختمان اداری در شهر تهران)

پیمان پیله چی ها؛ محسن بیات؛ مریم قاسمی نسب

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 5-14

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16498

چکیده
  حدود 32درصد انرژی در دنیا در ساختمان‌ها مصرف می‌شود. در میان راهکارهای متنوع برای کاهش این میزان مصرف، انتخاب انواع مناسب پنجره‌ها در پوسته ساختمان‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهره‌وری انرژی آن‌ها داشته باشد. به دلیل تابش مستمر خورشیدی به جبهه جنوبی، در این مطالعه، تأثیر پارامترهای مختلف پنجره دوجداره همچون نوع شیشه و همچنین گاز ...  بیشتر