معماری
تبیین رابطه خوانایی فضا با میزان رفتار قلمروپایی شهروندان در پارک های شهری

محمدرضا بمانیان؛ نگار دهقان؛ زهرا زارع؛ منصور یگانه

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17426

چکیده
  خوانایی کیفیتی محیطی است که به فضای شهری وضوح بخشیده و سبب گشته که سیمای شهر بهتر به ذهن سپرده شود. در بستر بوستان­های شهری، مؤلفه‌های خوانایی فضایی توانسته­اند درجات مختلفی از رفتار قلمروپایی را در شهروندان پدیدآورند. هرگونه شخصی‌سازی و نشانه­گذاری محیط یا دفاع در مقابل مزاحمت، یک نوع رفتار قلمروپایی محسوب و تقویت آن درنهایت ...  بیشتر

معماری
کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
  نور انواع و درجاتی دارد که سبب پیدایش مفاهیم مستتر در فضا می‌شود. در متون دینی، نور در مفهومی متعالی یادشده است. ماهیت چندجانبه این عنصر، ضرورت توجه به ابعاد مادی و معنایی را آشکار می‌سازد. هدف این پژوهش تبیین چگونگی ایجاد کیفیت معنایی فضا با بهره‌گیری از نور است. در این تحقیق که از نوع کیفی و به‌روش استدلال منطقی انجام‌گرفته؛ چهارچوبی ...  بیشتر

معماری
بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

حسین مرادی نسب؛ محمدرضا بمانیان؛ ایرج اعتصام

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 19-28

چکیده
  باور و اعتقاد چه در شکل­دهی به زندگی و چه نقشی که در جنبه معنوی زندگی انسان­ها ایفا می­کند عاملی اساسی در صورت­بخشی به معماری به شمار می­رود. بدین ترتیب معماری مکان کالبدی اندیشه و باور اعتقادی انسان متعلق به آن می­گردد. در دوره صفویه که امتزاج تفکر شیعی با اندیشه عرفانی به همراه اندیشه فلسفی است مکتب اصفهان را به‌وجود می­آورد ...  بیشتر

محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 59-72

چکیده
  امروزه بحث توسعه همه جانبه همگام با توجه و توسعه مقوله محیط زیست مطرح می­باشد. به عنوان یکی از ملزومات توسعه  محدوده آسایش حرارتی را می­بایست برای هر منطقه تعیین کرد. در این مقاله محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به قرارگیری بیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک و نقش تعیین­کننده حیاط ...  بیشتر

تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران)

منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان؛ علیرضا عینی فر؛ مجتبی انصاری

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 5-18

چکیده
  در این مقاله، رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با میزان و معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی­ شهری مطالعه شده است. وجود پیوستگی بین ساختمان و شهر در انسجام فضاها و کیفیت­مندی آن شرط اساسی است. رفتار قلمروپایی به­عنوان یکی از ابعاد اجتماعی فضای شهری، در ادراک پیوستگی فضاها و تعیین معیارهای ارزش­گذاری کیفیت آنها توسط ...  بیشتر

هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن

محمدجواد محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ ندا خاکسار

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 113-122

چکیده
  هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. ضرورت دستیابی به معماری باهویت ایرانی،موضوعی است که ضمن تاکید شدن در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور به خواست ملی نیز تبدیل شده است. برایدستیابی به این مهم، ابتدا باید سیر تحول معنایی واژگانی آن تدقیق شود.لذا ضمن بررسی تغییر مفهوم هویت در دوران معاصر، به روش تفسیری ـ تاریخی با استفاده ...  بیشتر