معماری
راهبردهای طراحی مرکزنگهداری کودکان بی‌سرپرست با هدف افزایش تعلق به مکان در شهر اصفهان

سمیرا بهمنیار؛ نرگس دهقان

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17628

چکیده
  طبق آمار بهزیستی، ­شانزده ­­مرکزنگهداری کودکان بی­سرپرست در شهر اصفهان وجود دارد که اکثرشان ساختمان­هایی بدون توجه به تعلق به مکان هستند. از آنجایی که تاکنون این مراکز با تأکید بر بحث تعلق به مکان موردمطالعه نبوده­اند، این تحقیق با هدف دستیابی به راهبردهای طراحی مراکزنگهداری شهر اصفهان‌ ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله ...  بیشتر