معماری
نقش شاخص‌های سازمان‌فضایی بر میزان اجتماع‌پذیری، باتاکید بر عوامل کالبدی ـ عملکردی در مساجد شهر قزوین

مهسا میرسلامی؛ علی عمرانی پور

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.58576.11938

چکیده
  مساجد به‌عنوان نوعی قرارگاه‌های جمعی با پتانسیل اجتماع‌پذیری بالا در راستای هم‌ساختی فعالیت‌های عبادی، آموزشی و فرهنگی؛ سلسله‌مراتبی از نظام‌های رفتاری و فعالیتی را به‌وجود می‌آورند. امروزه به دلیل تغییر در ساختار شهری، می‌توان شاهد افزایش شکل‌گیری مساجدی با ساختاری طبقاتی و یا طرح‌های با مبانی کمینه‌گرایی بود که؛ سرزندگی، ...  بیشتر