طراحی فضایی محلات شهری با تأکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان)

سعید غلامی؛ ابوالفضل مشکینی؛ اسماعیل دویران

دوره 9، شماره 22 ، مرداد 1394، ، صفحه 41-52

چکیده
  شهر اسلامی مفهومی است که پژوهشگران متعدد، تحقیقات مختلفی برای رسیدن به آن انجام داده اند. حال آنکه ارائه الگودر سطح محله از دغدغه های موجود در این زمینه می باشد.از این رو الگوی ایرانی-اسلامی محله، درواقع اطلاق نقشه هایکلی فضاهای از پیش تعیین شده در سطح محله با توجه به وضعیت موجود کالبدی است. هدف این پژوهش شناساییویژگی های کالبدی شهرهای ...  بیشتر

تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران

ابوالفضل مشکینی؛ فریاد پرهیز؛ حافظ مهدنژاد؛ علیرضا غلامی؛ اکرم تفکری

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 63-76

چکیده
  راهبرد رشد هوشمند از جدیدترین و مهمترین انگاره­های شهرسازی پایدار بوده و از مهم‌ترین استراتژی­ها در پراکندگی شهری به حساب می­آید. پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و بهره­گیری از مدل تاپسیس و ضریب پراکندگی ضمن تبیین مفهوم، اصول، روش­ها و مزایای رشد هوشمند در منطقه 19 شهرداری تهران با استفاده از 7 معیار و 72 به بررسی شاخص­های ...  بیشتر