شهرسازی
تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران)

نیلا پژوهنده؛ اسماعیل شیعه؛ مریم معینی فر

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.59817.11993

چکیده
  در دهه­های اخیر نگرش­های متعددی در رابطه با شکل­گیری «کیفیت فضاهای عمومی شهری» مطرح شده است. اما آنچه قابل‌تشخیص است، عدم توجه به مفهوم کیفیت فضایی یکپارچه و رویکرد کل­نگر آن در حوزه شهرسازی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، منطقه پنج شهرداری تهران به‌صورت مورد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس مبانی نظری در چارچوب ...  بیشتر

بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران

مریم معینی فر؛ عباس عطار

دوره 9، شماره 22 ، مرداد 1394، ، صفحه 53-62

چکیده
  این پژوهش با توجه به اهمیت دسترسی و توانایی استفاده از اطلاعات در شهر الکترونیک و با توجه به نابرابری های موجوددر شهر از لحاظ میزان دسترسی، دانش، نابرابری های فضایی و کالبدی و امکانات متفاوت شهروندان، به دنبال بررسی موانعو مشکلات اجرای شهرداری الکترونیکی است، که با در نظر داشتن نظریة حکمرانی خوب و جایگاه عدالت شهری در آن،به بررسی ...  بیشتر

ارائه روشی نو در طراحی اکولوژیک منظر سبز شهری(مطالعه موردی: جزیره کیش)

مریم معینی فر؛ بهناز امین زاده

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 27-36

چکیده
   این تحقیق در قالب رویکرد اکولوژى منظر و با هدف ایجاد روشى در مکانیابی و بهسازی فضای سبز شهری انجام شده است. پس از بررسى و نقد روش هاى متداول مرتبط با موضوع و نیز بررسى اصول اکولوژی منظر به عنوان دانشى جدید در طراحى منظر شهرها ، روشى پیشنهاد شده است که مى تواند با توجه به لزوم ارتقاء کیفیت اکولوژیکی سامانه های زیستی بکار رود. تاکید ...  بیشتر