تراکـم ساختمانی و توسعه ی درون زا

غلامرضا رستمی؛ هوتن ایروانی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 3-12

چکیده
      امروزه دستیابی به توسعه پایدار و درون­زا و بهره­مندی عادلانه از مسکن، غذا، آموزش، بهداشت، امید و امنیت در شهرهای ایران از ضروریات اساسی به شمار می­رود. عدم توجه به کیفی بودن مفهوم توسعه توسط مدیران و رونمودن به راه حلهای کمی که مفهوم رشد را بجای توسعه در بر می­گیرد، شهرهایی مانند اصفهان را با مشکلات جدی روبرو نموده ...  بیشتر