رویکردی تحلیلی به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع

کامیار اخوان خرازی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 51-63

چکیده
        شهرسازی امروز به واسطه انبوه مسائل جدید، خصوصاً مشکلات فرهنگی و نیازهای روحی، روانی و عاطفی مردم، دستخوش تحولات بنیادین شده است. رشد گرایش به شهرسازی کارآ1 یکی از بارزترین این نمودها است. شهرسازی کارآ بر خلاف شهرسازی مدرن الگویی یکسان و جهانی نداشته و هر منطقه بر اساس توان­­های انسانی، زیست محیطی، اقتصادی، فنی ...  بیشتر