نظریه عمومی برای شهر های قرن بیست و یکم و انطباق آن با شرایط ایران

زهره داوود پور؛ داریوش اردلان

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 83-92

چکیده
  در دهه های اخیر رویکردهای جدیدی در رابطه با مسائل شهری مطرح گردیده است. از این رو برای ارائه واقع بینانه تر نظریات مربوط به توسعه شهر، بررسی تحولات چند دهه اخیر شهرهای مختلف لازم است.و با شناخت سیر تکاملی آنها می توان الگوهای واقع گرایانه تری ارائه نمود. سیر تحول شهرها با توجه به عوامل مختلف موجب گردیده اثر این عوامل در توسعه شهرها مورد ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر گسترش شهرهای بزرگ و میانی (10 شهر ایران - دوره معاصر)

زهره داودپور؛ داریوش اردلان

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 63-73

چکیده
  هدایت گسترش شهرها به صورتی برنامه­ریزی شده که بتواند خواسته­های ساکنان را برطرف نماید، همواره یکی از هدف­های برنامه­ریزان شهری بوده است. با توجه به فراز و فرودهایی که در زمینه برنامه­ریزی شهرها طی قرن گذشته دیده شده است، بررسی آنچه بر رشد شهرها و نحوه جهت­گیری آنها اثر گذار بوده، می­تواند راهنمای خوبی در شناسایی عوامل ...  بیشتر