مفهوم ماهیت شهر و معرفی شاخصها و معیارهای سنجش آن در دوران معاصر

نیما جهان بین

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 15-26

چکیده
        از آن جا که هر گونه تصمیم­سازی درباره­ی وضعیت، مستلزم شناخت درست آن وضعیت است و عمیق­ترین لایه­ی شناخت  هر پدیدار، شناخت وجود آن پدیدار است، این مقاله با توجه به بحران­هایی­که در حال حاضر گریبانگیر شهر در ایران معاصر است، تلاش می­کند برای شناخت دقیق وضعیت شهر ایرانی تعریفی دقیق از ماهیت شهر مبتنی بر ...  بیشتر