تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر(نمونه موردی: اصفهان- صفویه)

فرشته حبیب

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 83-94

چکیده
  اخیراً در عرصه­های گوناگون علمی، تلاش­هایی صورت گرفته تا علوم را از انزوای شناخت شناسیک1 خود خارج کنند. چرا که علوم مختلف بیشتر سرگرم مناسبات درونی خود هستند تا دریافت واقعیت­ها.    شهرسازی  نیز با توجه به تحولات فکری، فلسفی و علمی اخیر، دستخوش تحولات بنیادین شده است. در شهرسازی امروزی بسیاری از مردم گرایش به خدمات شهری ...  بیشتر