الگوهای طراحی منظر در امتداد مسیل های درون شهری (مطالعه موردی: مسیل الوسجرد، شهر همدان)

محمدرضا پور جعفر؛ امین رستنده

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 15-28

چکیده
    مقاله حاضر در تلاش است به شناسایی و تحلیل مهم­ترین معیارهای طراحی منظر در حاشیه مسیل­های درون شهری بپردازد. بی شک، الگوهای متنوعی در این زمینه وجود دارد که همگی در قالب مقولات سه گانه کالبدی، زیستی و فرهنگی قابل مطالعه و بررسی خواهند بود. شناسایی این الگوها، همراستا با چگونگی تطابق آن­ها با راهـبردهای زیست محیـطی و ملاحظات ...  بیشتر