معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار

سمیه ابراهیمی؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 3-14

چکیده
      معماری ایران برای باز یافتن جایگاه ویژه خود راه دشواری پیش رو دارد، زیرا با جامعه­ای در حال تحول روبروست که جریان­های صنعتی شدن، جهانی شدن و شبکه­ای شدن را تجربه می­کند. هنر و معماری در چنین موقعیتی نقش موثری در بازتعریف هویت (زمانی که بحران هویت بزرگترین چالشی است که انسان با آن مواجه است) خواهند داشت. گذار از جامعه ...  بیشتر