توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران

احمد رضا کشتکار قلاتی؛ مجتبی انصاری؛ سجاد نازی دیزجی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 15-28

چکیده
    با افزایش مشکلات دنیای مدرن، سامانه­های پایدار در اولویت سیاست­های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم­اکنون در پی اجرای این سیاست­ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند.   موضوع بام سبز در کشور ما موضوع جدیدی نیست اما سامانه بام ...  بیشتر