تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن

فرح حبیب؛ اکرم حسینی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 29-38

چکیده
      پس از پیروزی انقلاب اسلامی وقوع تحولات گسترده ناشی از ارزش­های انقلاب، همچنین نفوذ اندیشه­های تکثرگرای پست مدرن غربی و تولید پارادایم­هایی متفاوت با فرهنگ سنتی جامعه، سبب ایجاد دگرگونی­های بسیاری در حوزه معماری گردید. در پی انقلاب فرهنگی، فقدان تحرک قابل ملاحظه در فعالیت­های نظری و پژوهشی و نیز بستر شکل­گیری ...  بیشتر