بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظورافزایش امنیت محلی

حدیثه عسگری تفرشی؛ بهمن ادیب زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ سید ابراهیم حسینی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 39-50

چکیده
      بافت­های فرسوده به دلیل عدم توجه و از بین رفتن حس تعلق، زمینه لازم برای آسیب­های اجتماعی را فراهم آورده­اند. یکی از اهداف معماری بناها، حفظ ایمنی و آرامش است که از طریق گسترش امنیت کالبدی حاصل  می­شود. بر این اساس معماری باید محیط­های انسان ساخت را بدانگونه طراحی کند که از ظرفیت کافی جرم خیزی برخوردار نباشند. رویکرد ...  بیشتر