محورهای شاخص شهری و دالان های بوم شناسانه رودها

محسن تابان؛ آزاده پشوتنی زاده

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 51-62

چکیده
    هویت را می­توان به معنایی که انسان­ها از طریق احساسات ذهنی از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعی کسب می­کنند، تعریف کرد. لازمه درک هویت هر مکانی حضور، حرکت، مکث و تأمل در ویژگی­های کالبدی، اجتماعی و کارکردی آن است که زمینه شناخت جامعی از آن مکان را فراهم می­آورد. مسیرهای پیاده گردشگری دارای قابلیت بسیار در این ...  بیشتر