ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو

مصطفی عباس زادگان؛ راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ سجاد علی‌پور اشلیکی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 75-86

چکیده
    عوامل موثر بر میزان رضایت از سفر با مترو به کارایی و کارآمدی آن یعنی سرعت، زمان­بندی مناسب و امنیت مربوط می­شود. اما هدف این نوشتار این است که فارغ از این مسائل، با ارائه مدلی مناسب، میزان مطلوبیت سفر با مترو را به عنوان یکی از شاخص­های حمل و نقل پایدار شهری، از دید ویژگی­های فردی استفاده کننده­گان مانند جنسیت، سن، شغل، ...  بیشتر