استفاده از توابع رستری محیط GIS در طراحی‌ شهری هماهنگ

راما قلمبر دزفولی؛ آرمین قهقائی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 119-130

چکیده
      یکی از زیر شاخه های شهرسازی که شاید محدودتر با GIS در ارتباط بوده، طراحی شهری است. آن چه در مقالات کاربرد GIS در طراحی شهری مشاهده می‌شود اکثرا مربوط به توان نمایش سه بعدی نرم افزارهایGIS است. حال آن‌که یکی از بهترین امکانات سامانه اطلاعات مکانی توان بالای تحلیلی و جستجوی مکانی و توصیفی با کمک پایگاه داده متصل به سیستم است. هدف ...  بیشتر