گسترش متدولوژی مکانیابی پارگینگ های عمومی با استفاده از GIS در کلانشهرها

فرح عباسی کلکانی؛ سید محمد سید حسینی

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 47-57

چکیده
  رشد روزافزون وسائل نقلیه در شبکه معابر شهری و عدم توسعه هماهنگ با زیر ساختها و تسهیلات ثابت حمل و نقل شهری باعث افزایش تراکم ترافیک بخصوص در محدوده های مرکزی شهرها می شود. یکی از این تسهیلات ضروری فضاهای توقف وسایل نقلیه ساکن می باشد. اکنون با وجود تراکم ترافیک در مناطق مرکزی کلانشهرهای کشور،انجام مکانیابی اصولی جهت پارکینگ های عمومی ...  بیشتر