بررسی تأثیر گردشگری در توسعه روستایی

محمدمهدی گودرزی سروش

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 93-101

چکیده
  در راستای توسعه پایدار روستایی و برخورداری روستاییان از معیشت پایدار، می توان از فعالیت­های مکمل کشاورزی در روستاها بهره گرفت که در این میان  گردشگری روستایی، امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال­زایی و جلوگیری از مهاجرت­های روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی فراهم  می­کند. در این مقاله تلاش شده است تا علاوه ...  بیشتر