تحلیل شاخص‌های نفوذپذیری در بافت‌های شهری

بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سیامک بدر

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 39-48

چکیده
  نفوذپذیری بافت‌های شهری از مفاهیم پایه در نظریه‌های معاصر  شهرسازی است. این مفهوم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بعنوان معیاری کمی نقش دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم و ماهیت نفوذپذیری و شاخص های پیشنهادی آن که عموماً متکی به نظریه­های گراف­های مسطح­اند بازنگری شده است. سپس نسبت­های آلفا و گاما که از مهمترین شاخص­های اندازه­گیری ...  بیشتر