بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران

عباس ریاحی‌فرد

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 71-82

چکیده
  در این تحقیق ابتدا به بررسی تاریخچه الگوهای شکل دهنده فضای سکونتگاه‌های شهری و بررسی دگرگونی ساختار محله‌ها در دوره معاصر غرب پرداخته شده است و تغییر ساختار محله‌ها در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بازشناسی الگوهای سازماندهنده سه محله نارمک،زیبادشت و ولنجک به عنوان نمونه موردی،نحوه توزیع و کیفیت فضاهای خالی در ...  بیشتر