شهرسازی
تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری

جابر دانش؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد نقی زاده

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.15020

چکیده
  یکی از مبادی موثر در تحلیل فضای شهری، توجه به انگاره‌های فرهنگی و هنجارهای اخلاقی جامعه است که به طور مشخص در شاکله فرهنگ ایرانی، صبغه دینی به خود گرفته است. این پژوهش، با تکیه بر منابع مکتوب و با طرح رویکرد اخلاق­محور در تحلیل فضاهای شهری و با تمرکز بر مفهوم حیاء در آراء دینی، به تبیین ویژگی‌های آن در کالبد شهر و شیوه‌های تجلی و ...  بیشتر

شهرسازی
تبیین و بازتولیدقدرت‌هایمؤثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: فضای شهری پیرامونبقاع متبرکه)

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ حمیدرضا صارمی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.14942

چکیده
  فضاهای شهری اطراف بقاع متبرکه به دلیل ماهیت دینی- آیینی خود بستر مناسبی جهت حضور امن و آزادانه بانوان فارغاز نگرش های جنسیتی ایجاد کرده است. هدف این پژوهش تبیین کیفیات موجود در فضاهای شهری خاص )بقاع متبرکه( ومؤلفه های موجود در آ نها از منظر نظام ادراکی- معنایی بانوان بوده تا در این راستا به تبیین ویژگ یهایی جهت حضور مطلوببانوان در فضاهای ...  بیشتر

تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

احسان شریفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 53-66

چکیده
  تدوین الگوی شهرسازی اسلامی، ایجاب می‌کند تعریف دین از خود مفهوم«شهر» و «شهرنشینی» با استناد روشمند به منابع دست اول به ویژه قرآن کریم جستجو شود. در این تحقیق با تکیه بر روش «تدبر»، مفهوم شهر و شهرنشینی در قرآن تعریف، و مهم‌ترین ارکان تحقق و بقای آنها، ذکر می‌شود. براین‌اساس، قرآن «شهر» را محل تحقق حاکمیت الله ...  بیشتر

دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها

محمدرضا پورجعفر؛ محمدسعید ایزدی؛ سمانه خبیری

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 43-54

چکیده
  دلبستگی‌مکانی از دهه 60 و به ‌دنبال طرح مفهوم مکان در مطالعات روانشناسی‌محیطی مطرح شد. عدم اجماع  بر چیستی و چگونگی فرایند شکل‌گیری دلبستگی ‌مکانی و کاربست مفاهیم مشابه به‌جای دلبستگی‌مکانی، آن را به مفهومی بی‌ثبات و لغزنده تبدیل کرده است.  هدف این مقاله بازشناسی مفهوم دلبستگی‌ مکانی به عنوان یکی از سطوح روابط مردم-مکان، ...  بیشتر

اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری

محمدرضا پورجعفر؛ علیرضا صادقی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 95-107

چکیده
         در طراحی شهری و در فرآیند بهبود کیفیت محیط، ارتقا کیفیت­ بصری-کالبدی عرصه­های عمومی شهر از جایگاه والایی برخوردار است. لذا طراحی آگاهانه و حفاظت از محور­های دید به سوی ارزش­های شاخص بصری، در ارتقا کیفیت بصری-کالبدی عرصه­های عمومی نقشی غیر قابل انکار دارد. در این نوشتار به منظور شناخت و ارائه اصول حاکم بر ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه درون شهری، روش ها و ضرورت ها

سید مهدی فخراحمد؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 57-67

چکیده
  توسعه پایدار شهر زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجزای تشکیل دهنده شهر توجه شود . در توسعه درونـی و درگسترش قلمرو فضایی، شهرهای امروزی کمتر از نظامی برنامهریزی شده تبعیت شده، لذا برخی قابلیتها از جمله زمینهایقابل بازیافت شهری و خصوصاً زمینهای خالی و بلا استفاده درون شهری ، به خوبی شناسایی نمیگردند کـه بـا شناسـاییاین زمینهای ...  بیشتر