معماری
سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسة بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌های استان همدان

شیرین گوران؛ منوچهر فروتن؛ امید دژدار

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15939

چکیده
  شناخت سبک‌های یادگیری آموزش‌گیرندگان عاملی مهم در افزایش یادگیری و جلوگیری از هدررفتن استعداد‌ها و امکانات است. پژوهش حاضر باهدف شناخت و مقایسة سبک‌های یادگیری دو گروه کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا‌پیوسته معماری دانشگاه‌های مختلف استان همدان، کارکرد تحصیلی و ارتباط آن با جنسیت دانشجویان انجام‌گرفته است. پژوهش از کلیة دانشجویان ...  بیشتر

معماری
آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز

محمد سرمستانی؛ منوچهر فروتن؛ نیر طهوری

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 67-78

چکیده
  شهر آکنده از دلالت‌های معنایی است که هم به‌واسطه‌ طراحان آن و هم شهروندان رمزگذاری و توسط شهروندان، رمزگشایی می‌شود. بنابراین شهر را می‌توان به‌عنوان یک «متن» خواند. ازاین‌رو نشانه‌شناسی شهری روشی است برای بررسی زبان‌شناسانه‌ فضای شهری که به واکاوی معنای فضای شهر می‌پردازد. این پژوهش در پی یافتن فنون و روش‌هایی است که ...  بیشتر