برنامه ریزی شهری
ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)

حمید احمدزاده کرمانی؛ بهرام امین زاده گوهر ریزی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 33-44

چکیده
  سوانح طبیعی همواره چالشی بزرگ در دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی بوده است. نگاهی که تا کنون در مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته ،بیشتر نگاه مقابله ای و کاهش مخاطرات بوده است. حوزه ادبیات مخاطرات در یک تغییر پارادایم از (ارزیابی مخاطرات) به سمت (تحلیل آسیب پذیری) تغییر رویه داده است. در پژوهش پیش رو با توجه به تبیین رابطة تاب ...  بیشتر

سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین)

بهرام امین زاده؛ زینب عادلی

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 5-18

چکیده
  آسیب­پذیری را می­توان مجموع سه عامل مقاومت فیزیکی بافت، عدم امکان امداد­رسانی و عدم توان بازگشت­پذیری شهر پس از بحران دانست. در این پژوهش، کوشش شده­است تا میزان آسیب­پذیری نواحی شهر قزوین با تعریف معیار­های محیطی،جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند شاخصه مورد ارزیابی قرار گیرد. ...  بیشتر

تحلیل شاخص‌های نفوذپذیری در بافت‌های شهری

بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سیامک بدر

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 39-48

چکیده
  نفوذپذیری بافت‌های شهری از مفاهیم پایه در نظریه‌های معاصر  شهرسازی است. این مفهوم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بعنوان معیاری کمی نقش دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم و ماهیت نفوذپذیری و شاخص های پیشنهادی آن که عموماً متکی به نظریه­های گراف­های مسطح­اند بازنگری شده است. سپس نسبت­های آلفا و گاما که از مهمترین شاخص­های اندازه­گیری ...  بیشتر