معاصرسازی الگوی مسکن بومی تهران با کاربرد روش‎های مقداری

محمدجواد مهدوی‎نژاد؛ شقایق شهری

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 35-48

چکیده
  بهره­گیری هوشمندانه از الگوهای معماری سنتی ایرانی و منقطع شدن روند طراحی بر اساس تجربیات گذشته، در کنار بهره گیری از فناوری­های نوین و روزآمد معماری، از مباحث کلیدی معماری معاصر ایران و جهان به شمار می­رود. روش مقداری یا پارامتریک، به عنوان یکی از روش‎های نوآورانه، امروز بیش از هر زمان دیگر به عنوان راه حلی برای دستیابی به ...  بیشتر