معماری
ارائه یک پوسته تطبیق‌پذیر هوشمند با رویکرد بیومیمتیک جهت کاهش مصرف انرژی

حسین مهیاری؛ افسانه زرکش؛ محمدجواد مهدوی نژاد

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 23-38

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.64865.12140

چکیده
  این پژوهش به پوسته‌ی خارجی ساختمان، بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساختمان که می‌تواند میزان مصرف انرژی را کنترل کند، پرداخته است. هدف از این تحقیق دستیابی به راهکارهای تأثیرگذار کاهش مصرف انرژی در ساختمان بوسیله‌ی پوسته تطبیق‌پذیر و رویکرد بیومیمتیک است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی و روش پژوهش توصیفی- ...  بیشتر

معاصرسازی مفهوم اصالت معنایی در معماری نمای شهری تهران (مطالعه موردی: نماهای دوره پهلوی اول و دوم)

سارا فردپور؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ فریبرز دولت آبادی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17740

چکیده
  معماری ایرانی می‌تواند موجبات ایجاد مدلی اصالت‌مدار در ارتباط با معماری جداره‌های شهری امروزین را فراهم آورد. این پژوهش در پاسخ به این سوال که چه مولفه‌هایی درجهت تحلیل نما در راستای درک مفهوم اصالتِ معنایی در جداره‌های شهری تهران وجود دارد، از روش آمیخته کمی و کیفی بهره گرفته است؛ در فاز کیفی، شاخصه‌ها از طریق شیوه داده بنیاد ...  بیشتر

گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر

محمدجواد مهدوی‌نژاد

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-67

چکیده
  نقد و انتقاد علمی را می‌توان زیربنای رشد صحیح و شکوفایی معماری معاصر ایران تلقی کرد. پیش فرض‌های پژوهش نشان می‌دهد که معماری فاخر حاصل موفقیت معماری معاصر در ارتباط مناسب با بستر طرح است. از سوی دیگر اگر معماری فاخر بتواند به میراثی برای آینده تبدیل شود، آنگاه می‌توان آن را یک معماری سرآمد نامید. بر اساس چارچوب نظری پژوهش، نقد آثار ...  بیشتر

جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول)

محمدجواد مهدوی نژاد؛ مجید منصورپور؛ مصطفی مسعودی نژاد

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 61-74

چکیده
  خانه‌‌‌‌های دوران قاجار در شهر دزفول، نمونه‌ای ارزشمند از معماری معاصر ایران به شمار می آیند که به خوبی توانسته‌اند با شرایط خاص اقلیمی خوزستان هماهنگ شوند. هدف از این پژوهش شناسایی الگوی مسکن قاجاری دزفول و چگونگی تاثیرپذیری آن از اقلیم، به عنوان عنصر هدایت کننده فرایند طراحی معماری است. از این رو با بررسی یازده نمونه از خانه­های ...  بیشتر

هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن

محمدجواد محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ ندا خاکسار

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 113-122

چکیده
  هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. ضرورت دستیابی به معماری باهویت ایرانی،موضوعی است که ضمن تاکید شدن در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور به خواست ملی نیز تبدیل شده است. برایدستیابی به این مهم، ابتدا باید سیر تحول معنایی واژگانی آن تدقیق شود.لذا ضمن بررسی تغییر مفهوم هویت در دوران معاصر، به روش تفسیری ـ تاریخی با استفاده ...  بیشتر