معماری
نشانه‌شناسی کهن‌الگوها در مناره‌ها و میل‌های راهنما

نازنین بهرامی سامانی؛ یحیی اسلامی؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17425

چکیده
  از دیرباز نمادها و نشانه­هایی در بناهای کشور ایران نقش بسته و در آثار معمارانش در نسل­های بعد نمودار گشته است. این موضوع ذهن بشر امروز را به روزگاران کهن معطوف می­دارد. امروزه ردپای بسیاری از علوم در معماری مشهود است. یکی از این علوم، نشانه­شناسی است که نوعى دانش در جهت درک پدیده­هاى جهان است. در این تحقیق، نشانه­شناسی کهن‌الگوها ...  بیشتر

معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت

سیامک پناهی؛ رحیم هاشم پور؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-34

چکیده
  این پژوهش به جایگاه« ایده» و «کانسپت» در معماری و چگونگی تبدیل اندیشه و خیال بر پایه متن به فضای معماری، می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق به صورت تحلیل محتوا با تکیه بر نشانه شناسی لایه ای وتحلیل سه گانه پانوفسی در تمامی لایه های  هم نشین است. فرآیند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که ایده، تفکر اولیه و غالب ...  بیشتر

فرانمایی در تجربه معماری ایرانی

غزال کرامتی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، ، صفحه 17-24

چکیده
  جستجوی علت برقراری ارتباط احساسی فضاهای به جا مانده از تجربه معماری ایرانی با مخاطبان امروزی موضوع این مقاله است. پرسش این است که آیا تجربه معماری ایرانی تجربه ای بیانگر ( فرانمودی) است؟ آیا معماران اغلب گمنام ایرانی هنرمندانی بوده اند که با بیان احساس در قالب فضای ساخته شده با انسان ها به گفتگو نشسته اند، یا فقط مهندسانی بوده اند که ...  بیشتر

نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافتهای تاریخی ایران

لیدا بلیلان اصل؛ ایرج اعتصام؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 59-71

چکیده
  در بافتهای تاریخی شهرهای کهن ایرانی فضاهای رابطی با شکل، کارکرد ومعانی متعدد میان عناصر مختلف وجود داشته است که عامل مهم پیوند فضائی عناصر معماری و شهری به یکدیگر با هویتی واحد محسوب می شده است. در این رابطه هدف از ارائۀ این مقاله شناسایی و تعیین نقشِ فضاهای بینابین در هویت بخشی به گسترۀ فضائی بافت های تاریخی ایران است. بر اساس تحقیقات ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی

حامد کامل نیا؛ سید غلامرضا اسلامی؛ پیروز حناچی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 131-140

چکیده
  استفاده از مشارکت کاربران در فرآیند طراحی با وجود توجه و مطالعات مختلف نتوانسته است نتایج چندانی را درعرصه کاربرد به همراه داشته باشد. یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی استفاده از روشهای مشارکتی در معماری، عدم تحلیلو ارزیابی مناسب نمونه های کاربردی رویکردهای مشارکتی در معماری است. شاخصه های احساس جمعی از نمونه هایشاخصه های سنجشی هستند ...  بیشتر