سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز

حمید ماجدی؛ کورش لطفی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، ، صفحه 39-50

چکیده
                سکونت گاه های غیر رسمی حاصل شهرنشینی سریع و مشکلات اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد. کشور ایران نیز پس از اصلاحات ارضی با این پدیده آشنا گردید. رشد چنین سکونت گاه هایی مشکلات زیادی در ابعاد اقتصادی– اجتماعی و کالبدی در کلان شهر ها به همراه داشته است. وقوع جنگ تحمیلی به رشد ...  بیشتر