شهرسازی
بررسی عوامل مؤثر در رشد شهری با استفاده از مدل F’ANP (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

هاله حسین پور؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17218

چکیده
  وقوع رشد شهری و پیامدهایش بسیار گسترده است، در این راستا، با مروری بر مفاهیم نظری، مولفه های موثر بر رشد شهری تدوین شد، تا به عنوان چارچوب مناسب برای بررسی عوامل موثر بر رشد شهر بجنورد مورد استفاده قرار گیرد. سپس به کمکGIS و توابع مربوطه لایه های قابل سنجش به صورت کمی ارزش گذاری شد. که می توان ازمهمترین این عوامل، تراکم جمعیت، تراکم راهها ...  بیشتر

گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران

آزاده قرائی؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 17-32

چکیده
  فرم و ساختارفضایی شهر، از ابعاد مهم شناخت و تحلیل شهر می‌باشند. بررسی ادبیات نظری پیرامون مفاهیم ساختار فضایی، فرم شهری، استخوان‌بندی، شکل‌شهر و... نشان می‌دهد تشتت آراء در این حوزه‌ها بسیار است؛ لذا محقق با استفاده از روش‌های پژوهش قیاسی به‌دنبال تبارشناسی و واکاوی دقیق مفاهیم فرم و ساختار‌فضایی شهر است. از طرف دیگر، یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر

بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر

حمید ماجدی؛ علیرضا بندرآباد

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 65-76

چکیده
  امروزه برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلانشهرها ضرورت یافته است. بر این اساس، شاخصها و معیارهایی برای سنجش میزان زیست پذیری شهر ها معرفی می شوند. اما باید روشن گردد معیارها و ساختار شهری تحت تاثیر چه عواملی به وجود می آیند؟ این تحقیق با ارجاع به منابع علمی معتبر مهمترین معیارهای ارائه شده برای شهرهای زیستپذیر ...  بیشتر

بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری

حمید ماجدی؛ جمال الدین سهیلی

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 49-58

چکیده
    بروز مدرنیسم و تقابل با ملی گرایی در معماری ترکیه نتیجه جریانات فکری این کشور در عرصه های اجتماعی و سیاسی بوده است،به گونه ای که نفوذ مدرنیسم در ترکیه از اواخر امپراطوری عثمانی با مطرح نمودن برنامه تنظیمات که با هدف نوسازی و روزآمد شدن جنبه های حکومتی بود،آغاز شد. با تغییر نهادهای حکومتی عثمانی و جایگزینی حکومت جمهوری به رهبری ...  بیشتر

نقش مادی‌ها در شکل‌گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

حمید ماجدی؛ فرشته احمدی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 39-50

چکیده
         اصفهان شهری با هسته­های اولیه زیستی است و «جویباره» به معنای «سرزمین جوی­های روان» اصلی‌ترین هسته شهر بوده است. نقش زاینده‌رود و شبکه مادی‌های منشعب از آن در گذشته در امور کشاورزی و آب­رسانی، جمع‌آوری آب­های سطحی و آبادانی شهر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  متأسفانه طی توسعه شهری و افزایش ...  بیشتر

سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز

حمید ماجدی؛ کورش لطفی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، ، صفحه 39-50

چکیده
                سکونت گاه های غیر رسمی حاصل شهرنشینی سریع و مشکلات اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد. کشور ایران نیز پس از اصلاحات ارضی با این پدیده آشنا گردید. رشد چنین سکونت گاه هایی مشکلات زیادی در ابعاد اقتصادی– اجتماعی و کالبدی در کلان شهر ها به همراه داشته است. وقوع جنگ تحمیلی به رشد ...  بیشتر