فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ

سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ارسلان کریمی خیاوی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 59-70

چکیده
    این پژوهش به معرفی "فرش شهری1" به عنوان مقدمه­ای بر شهرسازی فولدینگ2 می­پردازد. فولدینگ که در فلسفه وامدار نظرات دلوز3 در ریزوم4 و آنتی ادیپ5 و بر اساس ریاضیات لایپنیتز6 است، در معماری توسط     پیتر آیزنمن7 به منصه ظهور رسید. امروزه حدید8 فولدینگ را در مقیاس کلان  به عنوان" فرش شهری" ارائه داده است که پیشتر در طراحی منظر ...  بیشتر