شهرسازی
تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران)

نیلا پژوهنده؛ اسماعیل شیعه؛ مریم معینی فر

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.59817.11993

چکیده
  در دهه­های اخیر نگرش­های متعددی در رابطه با شکل­گیری «کیفیت فضاهای عمومی شهری» مطرح شده است. اما آنچه قابل‌تشخیص است، عدم توجه به مفهوم کیفیت فضایی یکپارچه و رویکرد کل­نگر آن در حوزه شهرسازی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، منطقه پنج شهرداری تهران به‌صورت مورد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس مبانی نظری در چارچوب ...  بیشتر

طراحی شهری
بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

لادن مصطفی زاده؛ اسماعیل شیعه؛ قادر احمدی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14704

چکیده
  پراکنده­رویی پدیده­ای است که تأثیراتی بر کیفیت زندگی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در شهر خرمدره می‌پردازد. برای انجام پژوهش از روش­های قیاسی، اسنادی و نرم­افزارهای GIS، SPSS، LISREL 8.5 و برای تحلیل داده­ها از آزمون‌های من‌ویتنی، t و تحلیل عاملی استفاده‌شده است. محله­های شهر خرمدره ...  بیشتر

شهرسازی
نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه

اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهران احسانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 37-50

چکیده
  ارزیابی و پایش برنامه‌های مدیریت خطرپذیری از شاخص‌های مدیریت هوشمند شهری است. در این تحقیق ضمن تأکید بر الزامات شهر هوشمند، به نقش کلیدی مدیریت هوشمند در پشتیبانی از تصمیم‌گیری برای پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرپذیری کالبدی یک شهر برای زمین‌لرزه اشاره می‌گردد. روش مطالعه از نوع کتابخانه‌ای و شامل گردآوری اطلاعات و سوابق موضوع، ...  بیشتر

تبیین شاخص های جانمایی پیاده راه های شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر رشت)

اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ میلاد پیرایه گر

دوره 9، شماره 22 ، مرداد 1394، ، صفحه 19-30

چکیده
  توجه به پیاده و پیاده مداری از ضروریات برنامه ریزی شهری در راستای توسعه پایدار است. زمانی که صحبت از قدم زدندر فضاهای شهری به میان می آید، بیشترین ارتباط بین پیاده و مقوله توسعه پایدار، در بخش اجتماعی احساس می شود. اینمقاله در پی آن است تا شاخص هایی را تبیین نماید که برای جانمایی پیاده راه در شهرهای ایران مناسب بوده و از طرفیاهداف توسعه ...  بیشتر