فهم مولفه های محیطی مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق مکانی در بازار سنتی ایران و مقایسه آن با مجتمع‌های تجاری مدرن (نمونه موردی بازار سنتی کاشان و مجتمع تجاری صفویه کاشان)

زهرا عباسی؛ فرح حبیب؛ مصطفی مختاباد

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.22583

چکیده
  بازار یکی از عناصر تأثیرگذار در شهرهای تاریخی مسلمانان است. در طول شکل‌گیری این شهرها، بازارها همواره دارای عملکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی بوده‌اند. این مقاله بر آن است تا بامطالعه روی بازار سنتی به ارزیابی نقش فضای معماری در کیفیت محیط بپردازد؛ و اینکه چگونه بازار سنتی ایرانی با در نظر گرفتن فرایند ادراکی به ...  بیشتر

تدوین معیارهای طراحی اکوپارک

سپیده موحد؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 89-98

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.16782

چکیده
  اکوپارک فضایی تفریحی است که هدف از طراحی آن علاوه بر حمایت از محیط‌زیست، خلق مکان تحقیقاتی به‌منظور بالا بردن دانش محیط­زیستی افراد است. با توجه به روند توسعه کشور و مشکلات محیط­زیستى موجود و تأثیرات ازدیاد و رشد پرشتاب جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید زباله­های خانگى و صنعتى، ضرورت طراحى و اجراى اکوپارک اجتناب‌ناپذیر است.از ...  بیشتر

تحلیلی بر خوانش مخاطبان از فضای شهری (مطالعه موردی: ساکنان قدیمی محله تجریش)

هما هدایت؛ فرح حبیب

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 55-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15935

چکیده
  فضای شهری را می‌توان متنی حامل معانی تصور کرد که خوانندگان، کاربران آن هستند. از میان نظرات مطرح در برخورد با مقوله معنا در متن، علم هرمنوتیک و خصوصاً رویکرد مخاطب محور در این مقاله مورداستفاده قرارگرفته است. هدف از این مقاله خوانشی بر میدان تجریش از دیدگاه یک گروه از مخاطبان آن (ساکنان قدیمی محله تجریش) است. در پی این خوانش معیارهایی ...  بیشتر

پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت (کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر؟)

فرح حبیب؛ سید مجید نادری؛ حمیده فروزانگهر

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 13-23

چکیده
  در اتصاف مفهوم هویت به شهر، آنچه بحثی مستقل  و مستوفایی را طلب می­کند، پرسمانی تبعی از کالبد شهر و هویت است، چنانچه طرح مساله­ای را بوجود می­آورد که هویت شهر تابع کالبد است یا کالبد تابع هویت شهر ؟ مقاله با اشاره مختصری به تعاریف در ارتباط با هویت، به واکاوی این پرسش بنیادین با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پرداخته و با رویکردی ...  بیشتر