پی‌جوییِ بارزه‌های شهر از منظر حافظ

محمد نقی زاده

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 123-136

چکیده
    در زمینه شناخت دیدگاه­های تفکّر و تمدّن ایرانی در مورد موضوعات مختلف مربوط به شهر و معماری و محیط زندگی، یکی از مشکلات اصلی کمبود آثار مکتوبی است که مبانی نظری و اصول شکل‌گیری فضا و محیط زندگی ایرانیان را صراحتاً توضیح داده باشند.1   در عین حال، بسیاری از آثار وجود دارند که به ذکر مستقیم یا غیرمستقیمِ اصول و ارزش­هایی اشاره ...  بیشتر

تبیین مفهوم گـذار در مبانی هویت تمدن ایـرانی

محمد نقی زاده؛ مریم دورودیان

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 73-84

چکیده
          این مقاله پژوهشی در "چگونگی تاثیر مفهوم گذار در هنر ایرانی" است. هنر ایرانی متاثر از مبانی فکری ایرانی، هنری مفهومی است. اشتراک در مبانی فکری و تلاش برای حفظ و انتقال اصول و معیارهای هویت ایرانی به زبان و بیان هر دوره موجب پیوستگی هویتی در آثار دوران گذشته شده است. اما در دوران معاصر به دلیل نقصان در توجه به جهان بینی ...  بیشتر