فهم مولفه های محیطی مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق مکانی در بازار سنتی ایران و مقایسه آن با مجتمع‌های تجاری مدرن (نمونه موردی بازار سنتی کاشان و مجتمع تجاری صفویه کاشان)

زهرا عباسی؛ فرح حبیب؛ مصطفی مختاباد

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.22583

چکیده
  بازار یکی از عناصر تأثیرگذار در شهرهای تاریخی مسلمانان است. در طول شکل‌گیری این شهرها، بازارها همواره دارای عملکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی بوده‌اند. این مقاله بر آن است تا بامطالعه روی بازار سنتی به ارزیابی نقش فضای معماری در کیفیت محیط بپردازد؛ و اینکه چگونه بازار سنتی ایرانی با در نظر گرفتن فرایند ادراکی به ...  بیشتر

بررسی امکان مدل سازی میزان تغییرات کالبدی بافت های شهر با استفاده از داده کاوی

ناجی پژمان ضیایی؛ محمد نقی زاده؛ سید مصطفی مختاباد

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.20878

چکیده
  پیش‌بینی آهنگ تغییرات کالبدی بافت‌های شهری یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت طراحی و برنامه‌ریزی شهری به‌شمار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش تدوین شیوه‌ای برای مدلسازی آهنگ تغییرات کالبدی بافت‌های شهری است به‌گونه‌ای که علاوه بر سهولت استفاده، امکان پیش‌بینی تغییرات را از طریق پایش دوره‌های پیشین فراهم سازد. از این رو با استفاده ...  بیشتر

راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد)

محمد حسین عابدی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ازاده شاهچراغی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 17-28

چکیده
  این مقاله به بررسی چگونگی آموزش طرح‌واره1 در کارگاه معماری پرداخته است. ایده و طرح‌واره می‌تواند مبنای طراحی باشد و اهمیت آن در ارائه راه‌حل‌های نوآورانه توسط معمار قابل‌توجه است. این تحقیق با روش پیشنهادی خود، به دنبال ارتقای کیفیت آموزش طراحی معماری بوده است. ازاین‌رو طرح‌واره در دو سطح کلان و خُرد طبقه‌بندی‌شده و پس از مشخص ...  بیشتر

جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 15-27

چکیده
  جهانی‌سازی فرایندی پیچیده و چند ­­وجهی است که فشردگی فزایندة زمان و مکان و سرعت بخشیِ تعاملات بین‌فرهنگی را سبب شده، همسانی و همگونی را تداعی می‌کند. منطقه‌گرایی دیدگاهی تحلیلی و انتقادی است که بر حفظ ویژگی‌های خاص مکان و برجسته نمودن تفاوتها، تأکید دارد. مقاله می­کوشد تا از رهگذر مطالعه و تدقیق دو فرآیند جهانی‌سازی و رویکردهای ...  بیشتر

تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار

بهنام قلیچ خانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 51-62

چکیده
  معماری قاجار بخشی مهم از تاریخ معماری ایران است و این اهمیت به­واسطه­ی شکل­گیری جریان برجسته­ی تحول و تغییر در فضای اجتماعی و همچنین در مفهوم کالبد و فضا است. خانه­های این دوران را نیز می­توان به لحاظ کمی و کیفی مهمترین دسته از خانه­های تاریخی ایران به حساب آورد.  این پژوهش به تحلیل تحولات کالبدی خانه­های گرگان در عهد ...  بیشتر

تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

سید مصطفی مختاباد امرئی؛ امیر مسعود دباغ

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 59-72

چکیده
  معماری در بازآمدهای زیباشناختی جهان امروز، محصولات متفاوتی را  از خود به ارمغان نهاده و زمینه ساز قرائتهایی نوین شده است. خوانشهای پسین متن معماری، واگشای اندیشه های متغیر پسامدرن بوده است. در این بسامد معماری، همواره با دو عنصر فرم و محتوا معنا می یابد. از دیرباز، همواره تفکیــک این دو، سهــل و ممتنع می نمود ولی باتوجه به خوانش ...  بیشتر

فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ

سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ارسلان کریمی خیاوی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 59-70

چکیده
    این پژوهش به معرفی "فرش شهری1" به عنوان مقدمه­ای بر شهرسازی فولدینگ2 می­پردازد. فولدینگ که در فلسفه وامدار نظرات دلوز3 در ریزوم4 و آنتی ادیپ5 و بر اساس ریاضیات لایپنیتز6 است، در معماری توسط     پیتر آیزنمن7 به منصه ظهور رسید. امروزه حدید8 فولدینگ را در مقیاس کلان  به عنوان" فرش شهری" ارائه داده است که پیشتر در طراحی منظر ...  بیشتر

بـررسی و تحلـیل نقـش سینـما در انتقـاد از شهر سـازی مدرن

سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ مهرداد نوابخش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 13-24

چکیده
    این مقاله حاصل پژوهشی در "چگونگی نقش سینما در انتقاد از شهرسازی مدرن"  است. در این تحقیق، با روش تحلیلی و توصیفی با تکیه بر روش نشانه شناسی لایه ای ( تحلیل فیلم با دیدگاه محور همنشینی1 لایه‌های متن2، بافت3، بینامتن4، رمزگان5 و رسانه ها6) و تحلیل سه گانه اروین پانوفسکی7  ( ادراک اولیه ،ادبیات موضوع و هرمنوتیک8) در تمامی لایه‌های ...  بیشتر