بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری

خشایار کاشانی جو

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 95-106

چکیده
     در آستانه هزاره سوم فضاهای عمومی شهری به عنوان مکان سوم که نقشی اساسی در برقراری تعاملات اجتماعی ایفا می­نمایند مورد توجه جدی قرار گرفته و به کانون تمرکز دانش- حرفه طراحی شهری بدل گردیده­اند. در این میان، صاحبنظران گوناگون با رویکردهای متفاوتی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی نظرات ...  بیشتر

سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

خشایار کاشانی جو؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 3-14

چکیده
        حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی ترین مشکلات شهرنشینی بدل گردیده است. رویکردهای نظری به حمل و نقل درون شهری نیز طی دوره­های زمانی مختلف از روندی متفاوت برخوردار بوده است. پژوهش ...  بیشتر